โครงการ โปรแกรมเมอร์จิตกุศล

Contents

เป้าหมาย

 • สอนให้เด็กและบุคคลทั่วไปได้รู้ว่าการเขียนโปรแกรมเป็นธรรมชาติของจักรวาล
 • สร้างบุคคลากรโปรแกรมเมอร์เพิ่มในไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • พัฒนามนุษย์ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพโดยรวมของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

 • เด็กกำพร้า จากบ้านเด็กกำพร้าทั่วประเทศ
 • ผู้ต้องขังในเรือนจำ
 • บุคคลทั่วไป

ทรัพยากรณ์ที่ต้องใช้

 • Computer laptop จำนวน 20 เครื่อง ต่อทุกเดือน.
 • หุ่นยนต์ LEGO พร้อมชุด sensor 20 ตัว.
 • ครูผู้สอน
  • ระดับ 1 ใช้ Minecraft code
  • ระดับ 2 ใช้ Blocky
  • ระดับ 3 ใช้หุ่นยนต์ LEGO
  • ระดับ 4 เริ่มฝึกภาษาคอมพิวเตอร์
  • ระดับ 5 เริ่มฝึกสร้าง application ระดับต้น

แผน

 1. ติดต่อศูนย์เด็กกำพร้าหรือเรือนจำ ให้คัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ 20 คน.
 2. จัดการสอนทุกวัน หรือทุกสองวัน. พร้อมเรียนภาษาอังกฤษไปด้วย.
 3. จบบท ให้ทำแบบทดสอบ.
 4. ผู้ที่ผ่านการทดสอบสุดท้าย จะได้รับ laptop ฟรี. และอาจจะได้รับว่าจ้างให้ทำงานเป็นผู้ช่วยสอน.
 5. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ จะได้เรียนต่อการเขียนโปรแกรมระดับสูง.
 6. ผู้ที่จบคอร์สเขียนโปรแกรมระดับสูง จะถูกส่งไปฝึกงานกับบริษัท.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *