จับผิด WebDriver ด้วย W3C WebDriver standard และ JSONWireProtocol

 

เคยไหม… ที่พยามเช็ค state ของ element โดยใช้ฟังชันเช่น

browser.isEnabled('div.#login-id');

แต่ทว่า… เช็คยังไงก็ได้ true, ทั้งๆที่ตาเรามันฟ้องว่ามัน disabled อยู่เห็นๆ.

หลังจากเสียเวลากับมันสองวันเต็มๆ, ก็ตัดสินใจล้วงลึกเข้าไปที่ chromedriver โดยไม่ผ่าน WebDriverIO.

เครื่องมือและเอกสารที่ใช้

หาได้ตามกูเกิ้ล.

 • WDIO
 • netstat
 • Postman
 • https://www.w3.org/TR/webdriver1/#dfn-find-element
 • https://github.com/SeleniumHQ/selenium/wiki/JsonWireProtocol#sessionsessionidelementidenabled

ขั้นตอน

 1. เราก็รันเทสของเราไปตามปกติ. จนมันเปิด browser และเปิด app ของเรา.
 2. เราต้องหา sessionID ที่เทสของเราเปิดไว้.​โดยใช้โปรแกรมดังนี้.
  let ssid = '';
  
  await browser.sessions().then((sess) => {
    sess.value.forEach((ses) => {
      ssid = ses.id;
    });
  });
  
  console.log('SessionID : ' + ssid);
 3. เมื่อเราได้ sessionID มา, ให้เราไปหาว่า webdriver ของเราเปิด service ไว้ที่ไหน. สามารถใช้ netstat เพื่อดูว่าเราเปิด port อะไรไว้มั่ง.
  netstat -a | grep "LISTEN"
 4. จากนั้นก็สุ่ม port ไปทีละอัน โดยเปิด URL ใน web browser เลย. ตัวอย่างข้างล่างสุ่ม port หมายเลข 9515.
  http://localhost:9515/wd/hub/session/:sessionId/element/xxx/enabled
  

  ถ้าเจอเข้ากับ chromedriver service, มันจะตอบกลับมาว่า

  {"sessionId":":sessionId","status":6,"value":{"message":"no such session\n (Driver info: chromedriver=2.29 (8e8216e581c512667203931f81c1a1ead47222e5),platform=Mac OS X 10.14.1 x86_64)"}}
 5. คราวนี้เราเปิด Postman.
 6. เริ่มต้นจากการหา element. ให้ใช้สร้าง POST request.

  1. URL: http://localhost:<port ที่เราได้มาจาก step 3-4>/wd/hub/session/<sessionID ที่เราได้มาจาก step2>/element
  2. Post body ให้ใช้ raw. ส่งข้อมูลเป็น JSON.
   { "using": "css selector", "value": "coral-panel coral-list-item" }
  3. ถ้าเจอ element, มันจะตอบกลับมาเป็น JSON แบบนี้.
   {
    "sessionId": "87edfc2e515dc6c39b469edbb31a4228",
    "status": 0,
    "value": {
      "ELEMENT": "0.8506124488032647-15"
    }
   }
 7. ต่อมาให้เอา ELEMENT ที่ได้จาก Step 6.3 ไปใช้หา state ของมัน. เราต้องสร้าง request GET ใน Postman.
  1. URL: http://localhost:<port ที่เราได้มาจาก step 3-4>/wd/hub/session/<sessionID ที่เราได้มาจาก step2>/element/<ELEMENT ที่ได้จาก step 6.3>/enabledเราจะเห็น state ในรูปแบบ JSON แบบนี้.
   {
    "sessionId": "87edfc2e515dc6c39b469edbb31a4228",
    "status": 0,
    "value": true
   }

 

จะเห็นได้ว่า ChromeDriver มันตอบมาเป็น TRUE!!!  ทั้งๆที่มัน disabled อยู่อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์. เฮ้อออ บัดซบ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *