Category Archives: General

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมถวายปัจจัยในโอกาสทอดกฐิน ที่วัดแหลมไผ่ 22 ตค. 2565

เรื่องมันเริ่มมาแบบนี้ฮะ บัวบาน แว้บกลับบ้านไปเมื่อช่วงเชงเม้ง ปี 2565 และได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนท่านหลวงพ่อปราโมทย์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดแหลมไผ่ (ซึ่งอดีตเคยเป็นเพื่อนบ้านของบัวบาน). วัดแหลมไผ่เป็นวัดที่เก่าพอสมควร อายุเกิน 100 ปีมาแล้ว เดิมชื่อวัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน แขวงเมืองไชยา​ (ปัจจุบันคือจังหวัดสุราษฎร์ธานี). พอบัวบานได้เยี่ยมชมวัด ก็มีความรู้สึกอยากจะช่วยพัฒนาวัดให้สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย น่าเข้าหา, บัวบานก็เลยขอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปีนี้ซะเลย.

ศิลาจารึก จุดกำเนิดของวัดแหลมไผ่ ตั้งแต่สมัย พ.ศ.2452

มีพระบรมราชโองการ ประกาศไว้แก่ชนทั้งปวงว่า ที่เขตรพระอุโบสถ
วัดเวฬวนาราม ตำบลมะลวน ท้องที่อำเภอพุนพิน แขวงเมืองไชยา โดยยาว ๑๓ กว้าง ๑๒ วา เจ้าอธิการด้วน กับทายกแลราษฎร ได้ให้กราบบังคมทูลพระกรุณา ขอเปนที่วิสุงคามสีมา พระเจ้าแผ่นดินสยาม ได้ทรงยินดีอนุโมทนาอนุญาตแล้ว โปรดให้กรมการ ปักกำหนดให้ตามประสงค์ ทรงพระราชอุทิศที่นั้นให้เปนที่วิสุงคามสีมา ยกเปนแผนกหนึ่งต่างหากจากพระราชอาณาเขต เปนที่วิเสศสำหรับพระสงฆ์มาแต่จาตุทิศทั้งสี่ ทำสังฆกรรมมีอุโบสถกรรมเปนต้น

พระราชทานดงแดนวันที่ ๒๖ เมษายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙ พระพุทธศาสนกาล ๒๔๕๒ พรรษา เปนวันที่ ๑๕๑๔๑​ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

ศิลาจารึก ณ ​อุโบสถวัดแหลมไผ่
ภายนอกโบสถ์
ภายในโบสถ์

ทางวัดแหลมไผ่เองก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตัววัดเองก็มีความทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา ทั้งพื้นปูนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ สีภายนอกและภายในของสิ่งปลูกสร้าง พรมและเฟอนิเจอร์ที่เสื่อมสภาพ. ทางวัดต้องการทั้งแรงกายและปัจจัยทรัพย์สินมาช่วยซ่อมแซมและพัฒนา เพื่อให้วัดกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนสนใจ และอยากเข้ามาใกล้ชิดธรรม.

บัวบานเองก็เพิ่งจะตระหนักได้นี่เอง ว่าการพัฒนาวัด ก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการเผยแผ่ศาสนาพุทธ. ใครๆ ก็อยากจะเข้ามาสถานที่ที่สะอาด สงบ มีฟังก์ชันครบครัน มีความพร้อมในด้านต่างๆ เสมอ. ดังนั้น บัวบานจึงตั้งใจจะอาสาหาเงินมาช่วยพัฒนาวัดแหลมไผ่ เพื่อจะได้ดึงดูดพุทธบริษัทเข้ามาเพื่อให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดพุทธศาสนา เผื่อโชคดีขึ้นมา อาจจะได้เห็นธรรม.

โครงการทอดกฐิน 2565 และแผนการพัฒนาวัด

หลวงพ่อปราโมทย์ก็ได้ชี้แจงแผนการพัฒนาวัดไว้คร่าวๆ ดังนี้

 • ทำโรงเลี้ยงอาหาร ข้างๆ ศาลาหลัก (ใกล้ๆ เมรุ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้คนที่ต้องการใช้สถานที่เพื่องานพิธีกรรมต่างๆ
 • ทำโรงครัว เพื่อรองรับงานพิธีกรรม
 • สมทบทุน พัฒนาระบบประปาภายในวัด
 • ติดตั้งเสาไฟและหลอดไฟในจุดสำคัญต่างๆ (ตอนนี้คือมืดมาก บางจุดคือมืดสนิทเลย)

บัวบานจึงขอใช้โอกาสนี้ ประกาศต่อญาติๆ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกๆคน ว่ามีการทอดกฐิน ปี 2565 ของวัดแหลมไผ่ และกระผมขอเป็นตัวแทน รวบรวมปัจจัยไปส่งมอบให้ทางวัดในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 นี้.

ขอร่วมอนุโมทนากับทุกท่าน ขอให้ผลบุญในการช่วยทำนุบำรุงศาสนานี้ นำพาสิ่งดีๆมาแก่ชีวิต และเป็นเสบียงในการเดินทางผ่านวัฏฏะ นำพาให้ท่านพ้นจากทุกข์ทั้งสิ้นทั้งปวงเทอญ.

ผู้ใดที่สนใจร่วมบริจาคเงิน สามารถโอนเงินมาได้ที่

ชื่อบัญชี: ปานนวัต จานทอง
ธนาคาร: ttb (ทีเอมบีธนชาต)
เลขที่บัญชี: 667-2-15521-2

ขอความกรุณาให้ท่านที่โอนเงินมา ส่งสลิปให้บัวบานด้วยนะฮะ. จะทาง facebook messenger หรือ LINE หรืออีเมลล์ก็ได้ฮะ.

ซองกฐิน
รายละเอียด
รายชื่อคณะกรรมการ

How To – Debounce function in Vue Class Component

I want to validate an input textbox. When users enter anything in the textbox, it will validate and show error message according to the result.

I need to use Debounce here to reduce validation rate.

validateText = _.debounce(() => {
  if (
    this.input.passwordConfirmation.length > 0 &&
    this.input.password !== this.input.passwordConfirmation
  ) {
    this.isPasswordSame = false;
  } else {
    this.isPasswordSame = true;
  }
  console.log('Same: ' + this.isPasswordSame);
  console.log('Valid: ' + this.isPasswordValid);
}, 500);

Then I bind this function to onChange.


Finally, I bind the validation result to a div for error message.

Password and confirmed password is not the same

… WTH …. it does not work.

The reason is that Vue does not work well with arrow function () =>.
So we need to make sure that scope of

this.isPasswordSame

is correct.

Let’s make a simple modification like this.
First declare a validator function as methods. Then pass that function to debounce.

validator() {
  if (
    this.input.passwordConfirmation.length > 0 &&
    this.input.password !== this.input.passwordConfirmation
  ) {
    this.isPasswordSame = false;
  } else {
    this.isPasswordSame = true;
  }

  if (this.input.password.length < 8) {
    this.isPasswordValid = false;
  } else {
    this.isPasswordValid = true;
  }
  console.log('Same: ' + this.isPasswordSame);
  console.log('Valid: ' + this.isPasswordValid);
}

validateText = _.debounce(this.validator, 500);

It works !!!

ไม่ต้องกลัวลืม Shortcut key อีกต่อไป, มาเพิ่ม Menu ให้ Sublime กันเถ๊อะ

บัวบานใช้ Sublime บ้างในบางโอกาส. และประสบปัญหาอย่างแรง เวลาจะเรียกใช้ plugin แต่จำ shortcut key ไม่ได้! ต้อง google ทุกครั้งไป. น่าเบื่อ!

วันนี้ขอจบปัญหานี้อย่างถาวร ด้วยการเพิ่มเมนูเข้าไปให้ Sublime เลย. จะขอยกตัวอย่าง Plugin  Pretty JSON ซึ่งมีหน้าที่จัดเว้นวรรค เว้นบรรทัด ให้ JSON อ่านง่ายขึ้นนะฮะ.

Install Plugin

 1. กด Preferences > Package Control

 2. เลือก Package Control: Install package
 3. พิมพ์ “Pretty JSON” แล้วกด Enter

หลังจากที่มันลงเสร็จแล้วเราจะเห็น package นั้นบนเครื่องเรา.
Windows: %userprofile%\AppData\Roaming\Sublime Text 3\Packages\Pretty JSON
Mac: /Users/your-user/Library/Application Support/Sublime Text 3/Packages/Pretty JSON

 

Add a Menu

ณ จุดนี้ เราจะเพิ่มเมนู “PrettyPrint” และภายใต้นั้นเราจะใส่ “Pretty JSON” เอาไว้.

 1. เปิดไฟล์ Main.sublime-menu
 2. เพิ่ม object เข้าไปดังบรรทัดที่ 38-48
  [
    {
      "mnemonic": "n",
      "caption": "Preferences",
      "id": "preferences",
      "children": [
        {
          "mnemonic": "P",
          "caption": "Package Settings",
          "id": "package-settings",
          "children": [
            {
              "caption": "Pretty JSON",
              "children": [
                {
                  "caption": "Settings – Default",
                  "args": {
                    "file": "${packages}/Pretty JSON/Pretty JSON.sublime-settings"
                  },
                  "command": "open_file"
                },
                {
                  "caption": "Settings – User",
                  "args": {
                    "file": "${packages}/User/Pretty JSON.sublime-settings"
                  },
                  "command": "open_file"
                },
                {
                  "caption": "-"
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "caption": "PrettyPrint",
      "mnemonic": "p",
      "id": "prettyJson",
      "children": [
        {
          "command": "pretty_json",
          "caption": "Pretty JSON"
        }
      ]
    }
  ]
  
 3. Save file และ Restart Sublime. จะเห็น Menu โผล่มา พร้อมกดใช้ได้เลยนะฮะ.